Người làm gió theo mây bay về trời
Người thì làm hồn cây thu lay nhẹ lơi
Người theo gót chân ai bao cuộc tình
Người đành hoài mong theo ai lặng thinh
Người gọi ta những đêm đông ồn ào
Chỉ để hỏi xem lòng ta ra sao…
Người chờ mong những yêu thương dạt dào
Vang nhẹ tên ai trong những chiêm bao

Người là ai, là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai rời xa hay sẽ đến đây thật nhanh để rồi đi rồi tiếc..
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta…
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta…

Người mang hết bao lo toan bộn bề
Người thì chờ mong ta từng đêm…
Người yên giấc khi ai vẫn suy tư
Người thì nguyện yêu thương ta nghìn thu..
Ai sẽ nhớ khi thân ta gầy mòn
Ai sẽ thương ta mong ta nhiều hơn
Mong người, ta chỉ mong tấm lòng
Người liệu có như lời người nói không…

Người là ai là ta hay là em hay là anh hay làm sao để biết
Người ngày mai vụt qua hay sẽ đến đây và mang theo lời yêu trọn kiếp
Ta gọi tên ai gọi tên ai trong ta…
Và ta sẽ quên ai sẽ cho ai đi qua cuộc đời ta…

Rồi ngày tháng vẫn lặng lẽ trôi
Chợt nhận ra rằng mình vẫn bên người
Để từng phút cứ thế lặng nhìn nhau cho tình yêu dẫn lối…
Dù cho ngày mai thu kia không tới…
Chẳng thể quên từng ánh mắt bờ môi…
Lại ngồi vu vơ hát về chuyện tình của ta và người…

Someone makes the wind follows the clouds
Someone makes the trees shiver in autumn
Someone chases footsteps through so many relationships
Someone resigns to silently yearns for someone
Someone calls me on those cold stormy nights
Just to see how I feel
Someone waits for love to overflow
Whispering someone’s name while dreaming

Who is someone? Is it me? Is it em? Or is it anh? How can we know?
Someone leaves tomorrow or someone will quickly comes only to leave and regret…
Whose name do I call, someone’s name within me…
And I will forget someone letting someone pass through my life…

Someone takes away all the messy worries
Someone waits for me every night
Someone sleeps while someone is up contemplating
Someone promises to love me forever
Who will remember when my body withers
Who will love me even more
Waiting for someone, I only wait for a feeling
Is someone how they say they are?

Who is someone? Is it me? Is it em? Or is it anh? How can we know?
Someone slips away tomorrow or someone will come bringing words of never-ending love
Whose name do I call, someone’s name within me…
And I will forget someone letting someone pass through my life…

The days and months quietly flow by
Suddenly realizing that I’m still next to someone
Gazing softly upon each other and allowing love to lead the way
Even if tomorrow doesn’t come
It’s impossible to forget your eyes and lips
We’ll sit and sing about the love between me and someone

Advertisement